Videonovērošana

Videonovērošana – kad tā nepieciešama un kā to pareizi darīt?

Videonovērošanas popularitāte aug ar katru gadu. Būtisks faktors arvien pieaugošajai popularitātei noteikti ir tehnoloģiju attīstība – šodien iespējams videonovērošanu veikt dažādākās ierīcēs nekā tas bija iespējams vēl pirms pieciem un desmit gadiem. Taču jāatzīst, ka privātuma likums ne vienmēr seko līdz jaunākajām tendencēm un aizsargā cilvēkus tik aktīvi, kā būtu nepieciešams. Būtisks trūkums ir arī cilvēku pašu nezināšana par savām tiesībām un pienākumiem, kas nevienu diemžēl no atbildības neattaisno. Kādās situācijās tiek veikta videonovērošana, kāpēc to ieteicams darīt un kā uzstādīt šādu aparatūru? Par visu lasi raksta turpinājumā!

Videonovērošana nenotiek, paņemot parasto kameru un ar to filmējot. Tās mūsdienās ir izvietotas teju visur, kļūstot par ļoti personīgu dzīves sastāvdaļu cilvēkiem pašiem to bieži neapzinoties. Šāda klātesamība cilvēku dzīvēs nosaka videokameru izvietotājiem virkni pienākumu. Kādos gadījumos, galvenokārt, tiek izmantota videokameru palīdzība?

Kad izmantot videonovērošanu?

Visizplatītākie veidi, kuros tiek izmantota videonovērošana, ir:

  • pilsētās. Visās Latvijas lielākajās pilsētās ir izvietotas videokameras, kas ļauj fiksēt notiekošo un ļaus novērtēt situāciju, ja būs radušies kādi pārkāpumi. Tas atvieglo gan pašvaldības policijas, gan dažādu citu institūciju ikdienas darbu;
  • veikalos. Līdzīgi kā pilsētu gadījumos, arī veikalos izvietotās videokameras tikušas uzstādītas ar mērķi – fiksēt pārkāpumus. Lai apsargi redzētu vienmēr un visu, pa veikalu tiek izvietotas kameras;
  • automašīnās. Videokamera automašīnā nav ļoti lēts prieks, taču var kalpot kā liels palīgs ceļu satiksmes negadījuma laikā, tādējādi palīdzot autovadītājam situācijā, ja negadījuma izraisītājs noliedz savu vainu.

Taču ir svarīgi atcerēties, ka, lai uzstādītu videonovērošanu, ir jābūt pamatojumam, jo cilvēku privātumu aizsargā personas datu aizsardzības likums, un ar šo nevar nodarboties jebkurš, kuram tas ienāk prātā. Lai uzsāktu videonovērošanu, nepieciešams pamatojums, kas lielākoties arī ir augstākminētajo situāciju pamatā – vēlme novērst noziedzīgus nodarījumus vai aizsargāt īpašumu un personas. Ko paredz likums, uzstādot kameras?

Videonovērošanas likums – ko atcerēties?

Lai filmēšana notiktu likuma ietvaros, jāatceras, ka ir vairāki priekšnoteikumi, kas jāievēro, uzstādot videokameras. Kādi tie ir?

  1. Kameras novietojums. Videokameras novietojumam jābūt tādam, lai tās redzes leņķis ir tik liels, cik nepieciešams. Tā jāuzstāda tādā leņķī, lai ieraksts un novērošana tiktu veikta plānotā mērķa attaisnošanai. Piemēram, ja Tu vēlies filmēt mājas ieejas durvis, tad kamera nedrīkst būt pagriezta uz sētas vārtiņu pusi.
  2. Datu glabāšanai jānotiek tikai tik ilgi, cik paredz noteikums, kāpēc attiecīgā video novērošana vispār tikusi uzsākta;
  3. Datu glabāšanai ir būtiska nozīme. Videonovērošanas veicējam ir jārūpējas, lai uzņemtajiem datiem un video materiāliem nevarētu piekļūt trešās personas.

Datu valsts inspecijā videonovērošanas ierīce netiek ierobežota, to izvēlas pats ierīces uzstādītājs.

Videonovērošana darba vietā – likuma robežās!

Atceries, ka likums aizliedz darba devējam Tevi filmēt darba vietā, ja iepriekš neesi ticis par to brīdināts! Tas ir būtisks likuma un personas datu pārkāpums. Protams, darba devējam ir iespēja izvietot kameras darba vietā, taču tam ir jābūt pamatojumam. Piemēram, tā būtu bērnu aizsardzība izglītības iestādēs vai darba vietas aizsardzība  pret zādzībām. Kur nedrīkst ievietot kameras?

  • darbinieku kabinetos;
  • dažādās privāta rakstura telpās, piemēram, tualetēs u.c.

Lai veiktu videonovērošanu, ar vēlmi un kameru vien nepietiek. Tā kā šajās kamerās tiek nereti uzņemti tieši cilvēki, ir svarīgi to darīt likuma robežās, ievērojot likumā noteiktās personu tiesības. Atceries – videonovērošana netiek veikta, lai Tevi vienkārši piefiksētu, bet gan lai piefiksētu tos, kuri pārkāpj likumu!